Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc

Tên thật: Nguyễn Quốc Thanh
Sinh: 18/08/1981
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Ưng Hoàng Phúc
Video Ưng Hoàng Phúc
Ca sĩ Nhạc Trẻ