Triple D (3D)

Triple D (3D)

Tên thật: 3D
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Triple D (3D)
Video Triple D (3D)
Ca sĩ Nhạc Trẻ