Trang Nhung

Trang Nhung

Tên thật: Nguyễn Thị Nhung
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trang Nhung
Video Trang Nhung
Ca sĩ Nhạc Trẻ