Thảo Trang

Thảo Trang

Tên thật: Nguyễn Thị Thảo Trang
Sinh: 17/11/1987
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thảo Trang
Video Thảo Trang
Ca sĩ Nhạc Trẻ