Suzie (Mẫn Nhi Nguyễn)

Suzie (Mẫn Nhi Nguyễn)

Tên thật: Mẫn Nhi Nguyễn
Sinh: 24/02/1993
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Suzie (Mẫn Nhi Nguyễn)
Video Suzie (Mẫn Nhi Nguyễn)
Ca sĩ Rap Việt