Quách Đỉnh

Quách Đỉnh

Tên thật: Quách Đỉnh
Sinh: 16/08/1985
Quốc gia: China
Bài Hát Quách Đỉnh
Ca sĩ Hoa Ngữ