Phương Quỳnh

Phương Quỳnh

Tên thật: Phương Quỳnh
Sinh: 04/01/1973
Quốc gia: China
Bài Hát Phương Quỳnh
Ca sĩ Hoa Ngữ