Phạm Đình Thái Ngân

Phạm Đình Thái Ngân

Tên thật: Phạm Đình Thái Ngân
Sinh: 17/08
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Phạm Đình Thái Ngân
Video Phạm Đình Thái Ngân
Ca sĩ Nhạc Trẻ