Osad

Osad

Tên thật: Mai Quang Nam
Sinh: 03/10/1997
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Osad
Video Osad
Ca sĩ Rap Việt