Nhật Nguyễn

Nhật Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Việt Nhật
Sinh: 18/08
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nhật Nguyễn
Video Nhật Nguyễn
Ca sĩ Nhạc Trẻ