Nguyễn Trần Trung Quân

Nguyễn Trần Trung Quân

Tên thật: Nguyễn Trần Trung Quân
Sinh: 16/11/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nguyễn Trần Trung Quân
Video Nguyễn Trần Trung Quân
Ca sĩ Nhạc Trẻ