Ngọc Dolil

Ngọc Dolil

Tên thật: Lương Hà Hải Ngọc
Sinh: 1997
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Ngọc Dolil
Video Ngọc Dolil
Ca sĩ Nhạc Trẻ