Ngô Khắc Quần

Ngô Khắc Quần

Tên thật: 吳克羣
Sinh: 18/10/1979
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Ngô Khắc Quần
Video Ngô Khắc Quần
Ca sĩ Hoa Ngữ