Lưu Hương Giang

Lưu Hương Giang

Tên thật: Lưu Hương Giang
Sinh: 1982
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lưu Hương Giang
Video Lưu Hương Giang
Ca sĩ Nhạc Trẻ