Lương Khánh Vy

Lương Khánh Vy

Tên thật: Lương Thị Minh Phúc
Sinh: 05/09
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Lương Khánh Vy
Video Lương Khánh Vy
Ca sĩ Nhạc Trẻ