Hồ Trung Dũng

Hồ Trung Dũng

Tên thật: Hồ Trung Dũng
Sinh: 1982
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hồ Trung Dũng
Video Hồ Trung Dũng
Ca sĩ Nhạc Trẻ