Do gặp sự cố máy chủ tập tin nên nhiều bài hát và video có thể không play được hoặc sai tập tin. Nếu gặp lỗi này, hãy báo lỗi để NhacPro sửa bạn nhé!
Hồ Lệ Thu

Hồ Lệ Thu

Tên thật: Tào Thế Lệ Thu
Sinh: 19/10/1973
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hồ Lệ Thu
Video Hồ Lệ Thu
Ca sĩ Nhạc Trẻ