Hằng BingBoong

Hằng BingBoong

Tên thật: Vũ Thanh Hằng
Sinh: 20/02/1989
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Hằng BingBoong
Video Hằng BingBoong
Ca sĩ Nhạc Trẻ