Đinh Tiến Đạt (Mr Dee)

Đinh Tiến Đạt (Mr Dee)

Tên thật: Đinh Tiến Đạt
Sinh: 24/01/1981
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đinh Tiến Đạt (Mr Dee)
Video Đinh Tiến Đạt (Mr Dee)
Ca sĩ Nhạc Trẻ