Đạt G

Đạt G

Tên thật: Nguyễn Tấn Đạt
Sinh: 14/07/1995
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Đạt G
Video Đạt G
Ca sĩ Nhạc Trẻ