Chord Overstreet

Chord Overstreet

Tên thật: Chord Overstreet
Sinh: 17/02/1989
Quốc gia: United States
Bài Hát Chord Overstreet
Video Chord Overstreet
Ca sĩ Âu Mỹ