Bình Gold

Bình Gold

Tên thật: Bình Gold
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Bình Gold
Video Bình Gold
Ca sĩ Rap Việt