Do gặp sự cố máy chủ tập tin nên nhiều bài hát và video có thể không play được hoặc sai tập tin. Nếu gặp lỗi này, hãy báo lỗi để NhacPro sửa bạn nhé!
(G)I-DLE

Lion

-

(G)I-DLE

Sáng tác: Đang cập nhật
Lượt nghe: -
00:00
Lời bài hát Lion
[Intro: Minnie]
Ooh, I’m a lion, I'm a queen, 아무도
그래 ooh 날 가둘 수 없어 아픔도

[Verse 1: Soyeon, Soojin]
붉은 태양 아래 fire
파랗게 타는 flower
미지근한 너의 애를 태우게
살짝 드러내는 sharp claw
달아오르는 상처
발자국은 내 왕관을 맴돌게

[Chorus: Miyeon, Yuqi]
난 나의 눈을 가리고
이 음악에 몸을 맡기고
뻔한 리듬을 망치고
사자의 춤을 바치고
넌 나의 눈을 살피고
이 음악에 몸이 말리고
뜨거운 리듬에 갇히고
사자에 춤을 바치고

[Hook: Soyeon, Minnie]
봐봐봐 봐봐봐 봐봐봐
It looks like a lion
I’m a queen like a lion
봐봐봐 봐봐봐 봐봐봐
It looks like a lion
I’m a queen like a lion
Eh oh

[Verse 2: Shuhua]
그 강인한 울음은 너의 발을 내게 돌려
이 넓은 황야 속 크고 단단한 씨를 뿌려
그 웅장한 부름은 너의 맘을 내게 돌려
이 깊은 바닷속까지 거친 멜로딜 꽂아

[Verse 3: Soojin, Minnie]
더 탐을 내지 말어
자릴 지키는 lion
때로는 사나워 질지 모르니
이제 환호의 음을 높여
모두 고개를 올려
어린 사자의 왕관을 씌우니

[Chorus: Miyeon, Yuqi]
난 나의 눈을 가리고
이 음악에 몸을 맡기고
뻔한 리듬을 망치고
사자의 춤을 바치고
넌 나의 눈을 살피고
이 음악에 몸이 말리고
뜨거운 리듬에 갇히고
사자에 춤을 바치고

[Hook: Soojin, Shuhua]
봐봐봐 봐봐봐 봐봐봐
It looks like a lion
I’m a queen like a lion
봐봐봐 봐봐봐 봐봐봐
It looks like a lion
I’m a queen like a lion
Eh oh

[Bridge: Soyeon]
쓸데없는 예의 따윈 물어뜯어
편견이란 답답한 우리는 무너뜨려
감히 또 누가 날 막고 또 누가 날 조종해
조심해 다듬지 못한 발톱으로
아무도 가본 적이 없는 개척하는 길
뻔해 빠진 꼰대들은 혀를 차던 짓
그걸 해내고서야 받는 박수는
더 짜릿한 맛이지
그걸 맛봤고 이제 부정할 수 없어
I’m a queen

[Hook: Miyeon, Yuqi]
봐봐봐 봐봐봐 봐봐봐
It looks like a lion
I’m a queen like a lion
봐봐봐 봐봐봐 봐봐봐
It looks like a lion
I’m a queen like a lion
Eh oh

[Outro: Soojin]
Ooh, I’m a lion, I'm a queen, 아무도
그래 ooh 길들일 수 없어 사랑도
Xem toàn bộ ▼
! Báo lỗi bài hát này
Chia sẻ:
Facebook Google+ Twitter SMS
URL:
Bài Hát (G)I-DLE
Video (G)I-DLE
Có Thể Bạn Thích